Prof. Dr. Ayşe (WILLKE) TOPCU

Enfeksiyon Hastalıkları

Mail

Görev Yaptığı Hizmet Noktaları: Academic Hospital

Görev Yaptığı Bölümler: Enfeksiyon Hastalıkları

Telefon Numarası: 444 0 353

Öğrenim Durumu

1977 -1981 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon  Hastalıkları Asistanı
1976 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mezuniyet

 

İş Deneyimi

1999 -2018 Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
1995 -1999 Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
1989 -1995 Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
1985 -1989 Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
1982 -1985 Uzman Dr. Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları,
Sivas Numune Hastanesi (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü)
1981 -1982 Uzman Dr. Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları,
Hacettepe Tıp Fakültesi

 

İdari Görevler

2015- Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları(KLİMİK) Derneği, Akreditasyon Komisyonu Başkanı
2009-2015 Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları(KLİMİK) Derneği, Eğitim ve Yeterlilik Kurulu, Eğitim Programı Geliştirme Komisyonu Başkanı
2009-2012 Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
2003- 2009 Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları(KLİMİK) Derneği, Eğitim ve Yeterlilik Kurulu, Sınav Komisyonu üyesi
2005- 2009 Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları(KLİMİK) Derneği Denetleme Kurulu Üyesi
1999 -2005 Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
2001 -2005 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurulu üyeliği
1999 -2006 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarları Sorumluluğu
1999 -2015 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon ve Antibiyotik Kontrol Komitesi Başkanlığı
1997 -1999 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
1997 -2001 Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2 dönem)
1991 -1999 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Enfeksiyon Kontrol Komisyonu  Genel Sekreterliği (kuruculuğu)

 

Üye Olduğu Dernekler

 1. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği
 2. European Society of Clinical Microbiology and Infection
 3. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

 

Mesleki İlgi Alanları

 1. Antimikrobiyal kemoterapi
 2. Gastrointestinal enfeksiyonlar
 3. Hastane enfeksiyonları
 4. HIV/AIDS

 

Eğitim Faaliyetleri

 1. 1985 yılından beri Tıp Fakültesi eğitim programlarına uygun olarak Ankara Üniversitesi (1999 yılına kadar) ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin teorik ve pratik eğitimlerini yaptırmaktadır
 2. 1999-2014 yılları arasında eğitim programında yer aldığı şekilde her yıl bir sömester KOÜ Yüksek Okul teorik derslerini vermiştir
 3. On adet asistan tezi yönetmiştir
 4. Anabilim Dalı Eğitim sorumlusu ve Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Kurul üyesidir
 5. Mezuniyet sonrası eğitim programına uygun olarak araştırma görevlisi teorik ve pratik eğitimlerini yaptırmaktadır
 6. KLİMİK Derneği mezuniyet sonrası eğitim programlarında düzenleyici ve eğitici olarak yer almıştır

 

Organizasyonlar

 1. 1994 ( Ürgüp) ve 1997 (Antalya) KLİMİK Derneği Ulusal Kongre Genel Sekreterliği
 2. Birinci Antimikrobiyal Kemoterapi Günleri (1992) (Bu toplantılar 2 yılda halen devam etmektedir)
 3. 1997, 1998, 1999 yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Hastane Enfeksiyonları Simpozyumu
 4. Üç kez İstanbul’da KLİMİK Derneği “Eğiticilerin Eğitimi” kursu
 5. İki kez KLİMİK Derneği Uzmanlık Sınavına Hazırlık Kursu

Hekimle ilgili yazı bulunmamaktadır.